Behandlingar & priser

Drömmer du om att kunna bita av hårda äpplen, eller tugga en  mör biff?

Vi har lång erfarenhet av att bygga upp bett som har kollapsat och  ersätta tänder som saknas.

Vi riktar främst in oss på allmäntandvård.   


Behöver man specialisttandvård har vi ett stort nätverk av samtliga tandvårdsspecialiter i Malmö-området som kan ta emot dig med kort väntetid.


Hela implantatbehandlig sker här på plats   och du träffar samma tandläkare   under hela  behandlingen.


Vid kron- och broarbeten har vi ett nära samarbete med kompetenta och erkända Tandtekninska laboratorium i Malmö. I alla steg jobbar jag endast med svensktillverkade tandtekniska kvalitetsprodukter.


Priser


Vi följer  försäkringskassans fastställda referenspriser och regler  för  det statliga  tandvårdstödet.

Så här fungerar den svenska  tandvårdens ersättningssystem:


-  tandvårdkostnad upp till 3000 kr bekostas helt av patient (minus det Allmänna  Tandvårdsbidraget ATB 150-300kr/år).

-  överstigande belopp   inom intervallet  3000-15000kr,   betalar patienten 50% och Försäkringskassan  resterande 50%.

-  belopp  på över 15000 och uppåt,  betalar  patienten 15 %  och 85%   ersätts av Försäkringskassan.


Hos oss får du alltid en kostnadsberäkning för alla  behandling. På större jobb lämnas garanti enligt lag.